Lidmaatschap en aanmelding

Lidmaatschap

De Vereniging Privacyrecht Advocaten heeft als doel kennis op het gebied van het privacyrecht te bevorderen en te verspreiden. Lidmaatschap van de VPR-A is ook een kwaliteitskeurmerk. De (aspirant) leden zijn advocaten die zich aantoonbaar vergaand hebben gespecialiseerd in het privacyrecht en zich op dat terrein blijven ontwikkelen. De VPR-A draagt het keurmerk specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kennisvereiste

De vereniging is in mei 2019 in samenwerking met de Universiteit Leiden gestart met de eerste editie van de  specialisatieopleiding privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Het (aspirant) lidmaatschap van de VPR-A staat in beginsel uitsluitend open voor advocaten die deze specialisatieopleiding met goed gevolg hebben afgerond, tenzij hiervoor ontheffing wordt gegeven door het bestuur.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding. Als u een andere privacyopleiding hebt gevolgd en op basis daarvan denkt te voldoen aan het kennisvereiste, dan kunt u tegen kostprijs het mondelinge examen doen waarmee de VPR-A specialisatieopleiding wordt afgerond. Als u voor dit examen slaagt, voldoet u ook aan het kennisvereiste

Contributie

De contributie voor de VPR-A bedraagt jaarlijks € 75,-, die u verschuldigd bent naast de contributie van € 75,- voor het lidmaatschap van de zustervereniging Vereniging Privacy Recht.

De statuten van de VPR-A vindt u hier.

U kunt zich hier aanmelden voor het (aspirant-)lidmaatschap.  Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met het bestuur.