Lidmaatschap en aanmelding

De Vereniging Privacyrecht Advocaten heeft als doel kennis op het gebied van het privacyrecht te bevorderen en te verspreiden. Lidmaatschap van de VPR-A is ook een kwaliteitskeurmerk. De (aspirant) leden zijn advocaten die zich aantoonbaar vergaand hebben gespecialiseerd in het privacyrecht en zich op dat terrein blijven ontwikkelen. De VPR-A draagt keurmerk specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De vereniging is in mei 2019 in samenwerking met de Universiteit Leiden gestart met de eerste editie van de  specialisatieopleiding privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Het lidmaatschap van de VPR-A staat in beginsel uitsluitend open voor advocaten die deze specialisatieopleiding met goed gevolg hebben afgerond, tenzij hiervoor ontheffing wordt gegeven door het bestuur. In maart 2020 gaat de tweede editie van start. Klik hier voor meer informatie over de opleiding.

De contributie voor de VPR-A bedraagt jaarlijks € 75,-, die u verschuldigd bent naast de contributie van € 75,- voor het lidmaatschap van de zustervereniging Vereniging Privacy Recht.

De statuten van de VPR-A vindt u hier.

U kunt zich hier aanmelden voor het (aspirant-)lidmaatschap.  Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met het bestuur.