Leden

In dit overzicht staat vermeld welke advocaten lid zijn van de VPR-A. In de kolom “type lid” wordt aangegeven of de betreffende advocaat gewoon lid of aspirant-lid is.